Cultius

La terra, per qui la treballa!

LA TERRA, PER QUI LA TREBALLA!

Dels cultius als nostres camps surt l’alimentació del nostre bestiar. És un sistema de conreu de terra de secà frescal, i el que més ens caracteritza és la rotació que fem. Us ho expliquem.

Del conreat, aproximadament un 40% és cereals (blat i ordi) i un 60% farratges (pràcticament la majoria raigràs d’un any -que en duri dos és excepcional-).

Aquesta combinació és la que ens permet fer molta rotació, en la que procurem sempre no repetir dos anys el mateix conreu. Aquesta rotació és: raigràs-blat-ordi, i entremig intercalant veça barrejada amb civada, sembrada a finals d’estiu, de manera que a l’hivern s’hi pot fer ordi.

Un altre tipus de farratge que fem és sorgo, sembrat a l’estiu després d’haver segat l’ordi. També fem panisset, de la família del mill, que va bé per aguantar etapes de poca pluja i permet ser pasturat per les ovelles.

Val a dir que comptar amb un ramat d’ovelles condiciona les feines i la seva programació. ‘Elles trien’ quan es pot fer algunes feines a la terra.

No utilitzem adob químic, sempre escampem el fems, i una mica de purí sorgit de les nostres granges.

El conreu és fet amb el sistema convencional de conrear la terra amb grada de discos i semi-gisel. No fem feines profundes ni voltagem la terra amb les arades.

Per les males herbes és clau la rotació, que les controla. Tot i així, cal dir que amb el cereal sovint hi surt fulla ampla, roselles, borrissol, ravenisses… i en aquest cas apliquem algun herbicida. En canvi amb el raigras, sorgo o veça i civada gràcies a les rotacions tampoc hem d’aplicar herbicides.

Per contribuir a evitar possibles escorxats o xaragalls que pluges o tronades d’estiu que es puguin produir i puguin erosionar el terreny, aquests conreus d’estiu es fan a partir de sembra directa (el sorgu, panisset i veça i civada).

Per acabar, apuntem que la majoria de temporades fem blat forment. El blat forment és una llavor històrica del Lluçanès, que es va recuperar fa uns anys a iniciativa de diversos agricultors, entre altres nosaltres i Mas Terricabras (d’Oristà) i que ho mantenim per amor a la terra, a la tradició i per la qualitat que té. La producció que genera és molt petita.

Skip to content